גביע קידוש/אליהו טורכיז-מ.בן יוסף

185.00

תיאור

גביע קידוש/אליהו -מ.בן יוסף